Register for the ACT test
Bốn phương pháp luyện thi ACT đơn giản

Luyện thi ACT không cần phải là một công việc nặng nề. Có rất nhiều cách luyện thi.

Dưới đây là bốn bước đơn giản bạn có thể thực hiện để ôn luyện trước ngày thi.

LÀM BÀI THI THỬ—Việc làm một bài thi thử miễn phí sẽ giúp bạn làm quen với định dạng và các loại câu hỏi trong bài thi. Sau khi làm bài thi thử, hãy ghi chú lại những điểm mạnh của bản thân và (còn quan trọng hơn) xác định những kỹ năng cần cải thiện.

LÊN THỜI GIAN BIỂU—Dành riêng những khung thời gian ngắn trong tuần cho việc ôn luyện thi. Lên một lịch luyện thi cố định, nhưng hãy nhớ linh hoạt khi cần hoàn thành bài tập trên lớp, và dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa và nghỉ ngơi.

GIỮ THÁI ĐỘ LẠC QUAN—Luyện tập kỹ năng suy nghĩ tích cực: hãy tưởng tượng bản thân đang ngồi trong một phòng thi yên tĩnh và vượt qua tất cả thử thách trong bài thi. Một lối suy nghĩ tích cực có thể tạo ra sự khác biệt vô cùng lớn!

NGHIÊN CỨU CÁC SẢN PHẨM LUYỆN THI—ACT có những sản phẩm luyện thi miễn phí và có tính phí để giúp bạn làm quen với định dạng bài thi trên máy tính, thêm tự tin, và sẵn sàng cho ngày thi.

Click vào đây để tìm hiểu thêm về cách luyện thi ACT.