Test Center Address
CẬP NHẬT: Cách tìm địa chỉ Trung tâm thi ACT

Bạn đã đăng ký thi ACT nhưng chưa nắm rõ địa chỉ và cách đi đến Trung tâm thi? Không sao cả! Có hai cách tìm địa chỉ Trung tâm thi của bạn.

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản ACT của bạn

Vào đường dẫn myact.org và đăng nhập

Nếu bạn đã đăng ký thi ACT tại một trung tâm thi quốc tế ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và kỳ thi chưa diễn ra, bạn sẽ thấy địa chỉ Trung tâm thi ngay trang thông tin sau khi đăng nhập (nhấn vào đây để xem ảnh chụp màn hình minh họa)

Cách 2: Kiểm tra email

Email xác nhận bạn nhận được khi đăng ký thi sẽ bao gồm địa chỉ Trung thi thi (nhấn vào đây để xem ảnh chụp màn hình minh họa)

Nếu bạn cần thêm thông tin trước ngày thi, hãy liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng ACT bằng email: act-reg@act.org