Nghiên cứu: Căng thẳng trong thi cử có làm ảnh hướng đến điểm thi ACT không?

Tâm trạng căng thẳng khi thi có thể ảnh hưởng đến sự khách quan và việc đánh giá chính xác của bài thi. Mới đây, ACT đã có một nghiên cứu về ảnh hưởng của tâm trạng căng thẳng khi thi ACT với tên gọi: Giữ bình tĩnh: Căng thẳng thi cử có ảnh hưởng đến kết quả thi ACT không? Nghiên cứu này đưa ra một vài kết luận về sự căng thẳng khi thi:

  • Nhiều thí sinh thừa nhận cảm thấy căng thẳng, nhưng sự căng thẳng này không có ảnh hưởng tiêu cực một cách quá đáng kể đến điểm số ACT – dựa trên số liệu khảo sát ở cả nam và nữ và cho nhiều nhóm dân cư khác nhau.
  • Việc cảm thấy căng thẳng khi thi thông thường là do thí sinh cảm thấy chưa sẵn sàng cho bài thi ACT
  • Thí sinh có thể giảm bớt căng thẳng bằng việc làm theo những lời khuyên trong nghiên cứu này, ngay cả khi điều này không ảnh hưởng đến điểm thi ACT của bạn.

Đọc nghiên cứu này tại đây