Đại học Quốc gia TP.HCM công nhận điểm thi ACT

Đọc bài viết này bằng Tiếng Việt: English (English)

Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) đã chính thức công bố chấp nhận điểm thi ACT® là một phương thức tuyển sinh đại học. Các sinh viên tương lai có thể sử dụng điểm thi ACT khi nộp hồ sơ xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

Công tác tuyển sinh đại học năm 2019 tại ĐHQG-HCM được thực hiện trên các nguyên tắc: chọn lọc các thí sinh đạt chất lượng và có năng lực phù hợp theo học các chương trình đào tạo, tuân thủ quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, và đa dạng phương thức tuyển sinh. Điểm của các bài thi quốc tế như bài thi ACT đã được chọn làm một trong những tiêu chí tuyển sinh, bên cạnh các tiêu chí khác như có bằng tốt nghiệp THPT.

Thí sinh có thể sử dụng điểm thi ACT để nộp hồ sơ xét tuyển vào các đơn vị thành viên trực thuộc ĐHQG-HCM, bao gồm:

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học KHXH và Nhân văn
  • Trường Đại học Quốc tế
  • Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  • Trường Đại học Kinh tế – Luật
  • Viện Môi trường và Tài Nguyên
  • Khoa Y ĐHQG-HCM

Nhấn vào đây để biết thông tin chi tiết.