Phần thi ACT Math: 6 điều cần nhớ khi làm bài thi

Phần thi ACT Math (Toán học) là một trong bốn phần thi trắc nghiệm bạn sẽ phải làm khi thi ACT (và phần thi Viết tự chọn, nếu bạn có đăng ký thi). Phần thi này đánh giá các kỹ năng toán học mà học sinh thường đã có được ở bậc phổ thông cho đến đầu năm học lớp 12.

Phần thi này có 60 câu hỏi, và bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành. Bạn có thể sử dụng một chiếc máy tính cầm tay được ACT chấp thuận khi làm phần thi này, nhưng việc này không bắt buộc. Phần thi ACT Math bao hàm các kỹ năng toán học liên quan đến các hệ thống số thực và số phức, đại số, hàm số, hình học, xác suất thống kê, và kỹ năng tổng hợp và áp dụng hiểu biết của bản thân về những khái niệm này để giải các bài toán phức tạp.

Dưới đây là sáu điều bạn nên nhớ khi làm phần thi ACT Math:

1. Dùng máy tính cầm tay một cách thông minh.

Tất cả các câu hỏi trong phần thi Toán đều có thể được giải mà không cần đến máy tính. Có nhiều câu tốt nhất không nên sử dụng máy tính. Hãy khôn ngoan khi quyết định lúc nào nên sử dụng và không sử dụng máy tính. Ví dụ, với một vài bài toán, có thể bạn sẽ muốn làm nháp trước để xác định rõ hướng làm bài trước khi sử dụng máy tính để thực hiện các phép tính.

2. Tự tìm lời giải.

Sau khi đọc xong đề bài, có thể bạn sẽ muốn nhìn qua các đáp án cho sẵn. Tuy nhiên, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian nếu thử từng đáp án trong năm đáp án được cho nên việc này có thể sẽ không hiệu quả.

3. Tìm đáp án của bạn trong các đáp án được cho.

Khi bạn đã giải xong bài toán, tìm câu trả lời của bạn trong các đáp án. Nếu câu trả lời của bạn không nằm trong các đáp án được cho, đọc lại cẩn thận đề bài và kiểm tra xem bạn có bỏ lỡ thông tin quan trọng nào không. Chú ý đặc biệt đến câu hỏi. Nếu đáp án ở dạng phương trình, kiểm tra xem liệu phương trình mà bạn cho là đúng có thể được chuyển đổi thành một trong các đáp án không.

4. Luôn đảm bảo bạn trả lời đúng câu hỏi.

Nhiều câu hỏi trong phần thi này sẽ yêu cầu bạn phải thực hiện qua nhiều bước để tìm ra câu trả lời. Đảm bảo câu trả lời của bạn đã bao gồm tất cả các bước cần thiết. Rất thường gặp những đáp án sai là kết quả của một bước chưa phải là bước cuối cùng.

5. Luôn đảm bảo câu trả lời của bạn hợp lý.

Đôi khi một lỗi trong khâu tính toán sẽ đưa đến một câu trả lời không thể đúng trong ngữ cảnh được đặt ra. Luôn để tâm liệu câu trả lời của bạn có hợp lý hay không.

6. Kiểm tra đáp án.

Bạn có thể đưa ra một câu trả lời sai vì mắc một lỗi thường gặp trong lúc giải toán. Nếu còn thời gian trước khi hết giờ làm bài phần thi Toán, một việc rất quan trọng là bạn phải đọc lại các câu hỏi và kiểm tra các câu trả lời để đảm bảo độ chính xác.