Phần thi ACT Science: Những điều cần nhớ khi làm bài thi

Phần thi Khoa học là một trong bốn phần thi trắc nghiệm của bài thi ACT (bên cạnh phần thi Viết tự chọn). Phần thi Khoa học đánh giá các kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá, lý luận và giải quyết vấn đề cần có trong các môn khoa học tự nhiên.

Phần thi này bao gồm 40 câu hỏi, và bạn sẽ phải hoàn thành chúng trong 35 phút. Nội dung của phần thi bao gồm sinh học, hoá học, khoa học Trái đất và vũ trụ (bao gồm địa chất, chiêm tinh và khí tượng) và vật lý. Bạn không cần phải có kiến thức chuyên sâu về những lĩnh vực này nhưng nên nắm được các kiến thức nền đã được học ở bậc phổ thông.

Phần thi này đưa ra một vài tình huống khoa học đời thực và đặt ra các câu hỏi về mỗi tình huống đó.

Dưới đây là một vài lời khuyên bạn nên nhớ khi làm bài thi ACT Science:

1. Đọc kỹ từng đoạn.

Trước khi trả lời một câu hỏi, hãy đọc kỹ hết toàn bộ văn bản. Lưu ý các mối quan hệ giữa các ý tưởng.

2. Tham khảo các đoạn văn bản khi trả lời các câu hỏi.

Câu trả lời cho một vài câu hỏi có thể tìm thấy bằng cách sử dụng chính xác nội dung được viết trong văn bản. Những câu hỏi khác yêu cầu bạn phải xác định hàm ý và đưa ra kết luận, so sánh, và khái quát hoá. Luôn cân nhắc nội dung văn bản trước khi trả lời một câu hỏi.