Những hành vi phạm quy vào ngày thi ACT

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh cũng như bảo mật kết quả thi của bạn, ACT đưa ra quy định về những hành vi bị cấm trong quá trình thi. Bạn có thể bị yêu cầu dừng thi và bài thi của bạn sẽ không được chấm nếu bạn thực hiện một trong những hành vi dưới đây:

 • Tương tác, chỉnh sửa câu trả lời của một phần thi khi chưa đến hoặc đã hết thời gian dành cho phần thi đó.
 • Nhìn bài hoặc nhìn đáp án của thí sinh khác.
 • Hỗ trợ hoặc nhận hỗ trợ từ người khác dưới mọi hình thức.
 • Thảo luận hoặc chia sẻ về nội dung bài thi, số hiệu đề thi, các câu hỏi và đáp án trong giờ thi, giờ nghỉ giải lao, sau khi hoàn thành bài thi, hoặc trên các trang mạng xã hội.
 • Sử dụng máy tính cầm tay trong danh sách bị cấm.
 • Sử dụng máy tính cầm tay trong các phần thi khác ngoài phần thi Toán.
 • Dùng chung máy tính cầm tay với thí sinh khác.
 • Sử dụng đồng hồ có tính năng ghi âm, truy cập mạng, liên lạc hoặc tính toán (ví dụ đồng hồ hoặc vòng đeo tay thông minh).
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào ngoài máy tính cầm tay được cho phép và đồng hồ. Mọi thiết bị điện tử khác, bao gồm điện thoại di động và các thiết bị khác đeo được trên người, phải được tắt và để ở khu vực gửi đồ từ khi làm thủ tục vào thi cho đến khi rời trung tâm thi.
 • Tìm cách chụp hình, ghi chép, ghi nhớ thông tin liên quan tới bài thi, hoặc mang bất cứ giấy tờ hay tài liệu thi nào, bao gồm các câu hỏi và đáp án, ra khỏi phòng thi, bao gồm thông qua mạng xã hội.
 • Sử dụng bút đánh dấu, bút bi hoặc bút chì màu, giấy ghi chú, từ điển hoặc bất cứ công cụ trợ giúp nào khác.
 • Sử dụng giấy nháp hoặc bảng viết không do ACT cung cấp và chỉ định.
 • Không tuân thủ hướng dẫn và quy định của trung tâm thi.
 • Thể hiện hành vi gây hấn, đe dọa, có thái độ thô lỗ, hoặc vi phạm pháp luật. Nếu ACT nghi ngờ bạn đang tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, ACT có quyền tố cáo những hành vi đó tới các cơ quan thi hành pháp luật.
 • Để chuông kêu trong phòng thi cũng như gây ra bất kỳ tiếng ồn nào làm ảnh hưởng tới các thí sinh khác.

ACT có quyền hạn chế những đồ vật thí sinh có thể mang vào trung tâm thi. Mọi đồ vật mang tới trung tâm thi như mũ, ví, ba-lô, điện thoại di động, máy tính cầm tay, đồng hồ, cũng như các thiết bị điện tử khác có thể bị kiểm tra an ninh bởi ACT và đội ngũ cán bộ trông thi. Một số công cụ tìm kiếm các vật dụng bị cấm, ví dụ như máy dò kim loại cầm tay, có thể sẽ được sử dụng trong quá trình kiểm tra an ninh. ACT và đội ngũ cán bộ trông thi được phép tịch thu và giữ trong một khoảng thời gian nhất định bất kỳ đồ vật nào bị nghi ngờ đã được sử dụng hoặc có thể được sử dụng để vi phạm những hành vi bị cấm nêu trên. ACT cũng được quyền cung cấp những đồ vật này cho bên thứ ba và cấp phép cho bên thứ ba tìm kiếm những đồ vật liên quan tới những cuộc điều tra do ACT hoặc đơn vị khác tiến hành. ACT và đội ngũ cán bộ trông thi không chịu trách nhiệm đối với những đồ vật bị thất lạc, mất trộm, hoặc hỏng hóc thí sinh mang tới trung tâm thi. Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần tuân thủ các quy định khác của trung tâm thi (nếu có).