Chào mừng bạn đến với ACT Club

Đây Là Trang Thông Tin Kết Nối Những Người Yêu Thích Bài Thi ACT Trên Khắp Việt Nam

Thời hạn đăng ký thi ACT

2019/2020 Test Dates
Registration Deadline
Late Reg. Deadline
(Late Fee Required)
2019/2020 Test Dates
Jul 17, 2020 or Jul 18, 2020
Registration Deadline
Late Reg. Deadline

Tài liệu luyện thi

Next

Prev

Tài nguyên Chuẩn bị Đại học

Next

Prev

Mẹo du học

Next

Prev