Chào mừng bạn đến với ACT Club

Đây là trang thông tin chính thức với đầy đủ mọi thông tin bạn cần biết về bài thi ACT

Thời hạn đăng ký thi ACT

2019/2020 Test Dates
Registration Deadline
Late Reg. Deadline
(Late Fee Required)
2019/2020 Test Dates
Oct 11, 2019 or Oct 12, 2019
Registration Deadline
Late Reg. Deadline
2019/2020 Test Dates
Dec 13, 2019 or Dec 14, 2019
Registration Deadline
Late Reg. Deadline
2019/2020 Test Dates
Feb 7, 2020 or Feb 8, 2020
Registration Deadline
Late Reg. Deadline
2019/2020 Test Dates
Apr 3, 2020 or Apr 4, 2020
Registration Deadline
Late Reg. Deadline
2019/2020 Test Dates
Jun 12, 2020 or Jun 13, 2020
Registration Deadline
Late Reg. Deadline

Tài liệu luyện thi

Next

Prev

Tài nguyên Chuẩn bị Đại học

Next

Prev

Mẹo du học

Next

Prev