Bài thi trên máy vi tính (CBT)

Trao đổi trực tuyến miễn phí về bài thi ACT trên máy tính: Những quan niệm sai lạc, thông tin đúng, và những câu hỏi thường gặp

Việc chuyển đổi của bài thi ACT từ hình thức thi trên giấy sang thi trên máy tính (bắt đầu từ tháng 9 năm 2018) tại tất cả trung tâm khảo thí ở các nước ngoài lãnh thổ Mỹ có thể làm nhiều phụ huynh, giáo viên, cũng như học sinh băn khoăn. Bạn có thể nhấn vào đường dẫn bên dưới để truy cập buổi hội thảo trực tuyến đã được ghi hình và phát lại, với nhiều thông tin giải đáp các câu hỏi của bạn, đính chính những quan niệm sai lạc, và làm quen với hình thức thi trên máy tính. Cũng tại buổi nói chuyện trực tuyến này, các chuyên gia của ACT đã trả lời những thắc mắc thường gặp và nhiều câu hỏi khác của người tham dự về hình thức thi ACT trên máy tính. Nhấn vào đây để xem buổi nói chuyện trực tuyến, tải nội dung thuyết trình và nhiều tài liệu khác về hình thức thi trên máy tính.