Tài liệu luyện thi

Phần thi ACT English: 6 điều cần nhớ khi làm bài thi

Phần thi ACT English (Tiếng Anh) là một trong bốn phần thi trắc nghiệm bạn sẽ phải làm khi thi ACT. (Ngoài ra còn có một phần thi Viết tự chọn.) Phần thi này đặt bạn vào vị trí của một nhà văn hoặc nhà biên tập phải đưa ra quyết định về việc chỉnh sửa một văn bản cho sẵn. Phần thi này đánh giá những kỹ năn Độ hiểu biết của bạn về ngôn ngữ tiếng Anh và các quy ước của ngôn ngữ này–Cấu trúc câu, dấu câu, cách sử dụng từg sau: Độ hiểu biết của bạn về quy trình viết văn–Xác định mục đích và trọng tâm của một đoạn văn Kiến thức của bạn về các kỹ năng ngôn ngữ–Sử dụng đúng từ và sự nhất quán về phong cách và tông giọng Có 75 câu hỏi trong phần thi English, và bạn có 45 phút để hoàn thành phần thi này. Bài thi được thiết kế xoay quanh năm bài luận hoặc đoạn văn, đi kèm với một b...

Bốn phương pháp luyện thi ACT đơn giản

Luyện thi ACT không cần phải là một công việc nặng nề. Có rất nhiều cách luyện thi. Dưới đây là bốn bước đơn giản bạn có thể thực hiện để ôn luyện trước ngày thi. LÀM BÀI THI THỬ—Việc làm một bài thi thử miễn phí sẽ giúp bạn làm quen với định dạng và các loại câu hỏi trong bài thi. Sau khi làm bài thi thử, hãy ghi chú lại những điểm mạnh của bản thân và (còn quan trọng hơn) xác định những kỹ năng cần cải thiện. LÊN THỜI GIAN BIỂU—Dành riêng những khung thời gian ngắn trong tuần cho việc ôn luyện thi. Lên một lịch luyện thi cố định, nhưng hãy nhớ linh hoạt khi cần hoàn thành bài tập trên lớp, và dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa và nghỉ ngơi. GIỮ THÁI ĐỘ LẠC QUAN—Luyện tập kỹ năng suy nghĩ tích cực: hãy tưởng tượng bản thân đang ngồi trong một phòng thi yên tĩnh và vượt qua tất cả...