Trở thành Giáo viên được chứng nhận bởi ACT

Chương trình Đào tạo Giáo viên ACT là chương trình đào tạo chuẩn hóa giáo viên tiên tiến dành cho những nhà giáo đáp ứng đủ các yêu cầu chuyên môn, chương trình được thiết kế nhằm đào tạo giáo viên giảng dạy và hỗ trợ học sinh luyện thi ACT.

Các học phần bao gồm khóa ACT Cơ bản cũng như một trong các môn, hoặc tất cả các môn thi ACT: Tiếng Anh, Toán, Khoa Học, Đọc hiểu, và Viết.

Chương trình Đào tạo Giáo viên ACT sắp có mặt tại Việt Nam!

Tài liệu

ACT Certified Educators Overview

Quy trình trở thành Giáo viên được chứng nhận bởi ACT

Hồ sơ và điều kiện ứng tuyển:

Để trở thành Giáo viên được chứng nhận bởi ACT, bạn chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản. Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ để ACT xem xét.

Bước 2: Ứng viên tham dự chương trình đào tạo tại chỗ

Bước 3: Ứng viên hoàn thành bài kiểm tra đánh giá sau khi tham gia chương trình đào tạo.

Các khóa học lấy chứng chỉ

Ứng viên phải tham gia các khóa đào tạo để có thể đạt chứng chỉ. Khóa ACT Basics và ACT Writing kéo dài 01 ngày, còn các khóa đào tạo cho từng phần của bài thi ACT kéo dài 02 ngày.

ACT Basics: Khóa học bao gồm các hoạt động tăng cường kiến thức của giáo viên về các nội dung cơ bản của kì thi ACT và giới thiệu các nguồn tài liệu luyện thi học sinh có thể sử dụng. Các hoạt động đào tạo giúp học viên phát triển và ứng dụng các kỹ năng xoay quanh người học, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn nghiệp vụ cần thiết cho các giáo viên được chứng nhận bởi ACT.

Các khóa học chuyên sâu theo từng môn: Các khóa học này bao gồm các hoạt động hướng dẫn và đào tạo nhằm nâng cao khả năng hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho từng phần thi ACT cũng như các kĩ năng sư phạm liên quan. Các học viên sẽ được thực hành những phương pháp giảng dạy phân tầng, cá nhân hóa cho từng học sinh. Đồng thời, học viên cũng sẽ được giới thiệu và thực hành những chiến lược hiệu quả nhất để giúp các em học sinh đạt được kết quả thi tốt.

Chứng chỉ: Học viên phải vượt qua một bài kiểm tra đánh giá được tổ chức khi khóa học kết thúc.

Danh sách giáo viên được chứng nhận bởi ACT

Các ứng viên đáp ứng được tất cả yêu cầu sẽ được chứng nhận là giáo viên đạt chuẩn của ACT. Ngoài ra, danh sách các giáo viên được công nhận sẽ được liệt kê đầy đủ trong mục Danh sách Giáo viên được chứng nhận bởi ACT (ACT Certified Educator Directory), được công bố rộng rãi cho học sinh, phụ huynh và các nhà tư vấn giáo dục tham khảo trên trang web của ACT. (Sẽ được cập nhật tại website www.act.org.)

 

  • Đào tạo giáo viên ACT Cơ bản – 9 giờ
  • Đào tạo giáo viên ACT môn Tiếng Anh- 18 giờ*
  • Đào tạo giáo viên ACT môn Khoa học – 18 giờ*
  • Đào tạo giáo viên ACT môn Toán – 18 giờ *
  • Đào tạo giáo viên ACT môn Đọc hiểu – 18 giờ *
  • Đào tạo giáo viên ACT môn Viết – 9 giờ *

* Để đủ tiêu chuẩn được nhận chứng chỉ, các giáo viên tham gia chương trình đều phải vượt qua bài khảo sát kiến thức chuyên môn của môn học họ giảng dạy (bài thi này được tổ chức vào cuối khóa học).

Tìm hiểu Quy tắc đạo đức và ứng xử chuyên nghiệp (PDF)